1905: Wiesbaden – Nunspeet – Dordrecht

Of is het Nunspeet – Dordrecht – Wiesbaden – Dordrecht?

Nico van Harpen schreef 2 verschillende berichten:

  • Voor een paar maanden had hij zich naar Wiesbaden begeven, om aldaar genezing te zoeken voor een schijnbaar licht zenuwlijden, dat zijn oorzaak vond in overspanning.
    Teruggekeerd, vestigde hij zich tijdelijk te Nunspeet om daar geheel herstel te vinden. Onverwacht heeft nu Dinsdag de ziekte zulk een ernstige wending genomen.
    Gooi en Eemlander, Nico van Harpen: 9 mei
  • Den afgeloopen zomer trok hij met zijn vriend Jaap Dooyewaard, naar Nunspeet, om een tijdje met den hooggeachten Briët samen te werken. Hij bleef daar echt slechts een paar maanden, toen hij ongesteld werd en naar Dordrecht moest ter verpleging. Een verblijf in Wiesbaden, meende men, zou zijn geschokt zenuwgestel ontspanning geven en werkelijk scheen dit ook het geval te zijn. Nagenoeg hersteld, keerde hij deze dagen met zijn moeder in den kring zijner familie terug: helaas het zou slechts voor korten tijd zijn. Gisteren overleed hij plotseling. Het brooze, zwakke lichaam heeft de mooie groote ziel van een veelbelovenden jongen kunstenaar niet langer kunnen dragen.
    Ook door Nico van Harpen, Telegraaf, 9 mei

We weten dat hij aan het eind van het jaar in Nunspeet was, bij Briët in ieder geval op zijn verjaardag 25 januari.
Vanaf 3 maart was hij in ieder geval even in Dordrecht. Hij kreeg daar de brief van Miseroy, dat hij zijn Oude vrouw liever niet zo lang wil missen.
Maar hij schrijft een kaartje aan Nel, met de groeten aan hun ouders op 21 maart, vanuit Blaricum.

Is hij daarna misschien dan toch daarna nog met zijn moeder naar Wiesbaden gereisd?

Gerrit Willem van Blaaderen schilderde hem op zijn ziekbed:

door GW van Blaaderen