Het ouderlijk gezin bestond uit: Vader: Boudewijn De Court Onderwater, geboren 23-04-1845;

vennoot in vennootschap Firma DE COURT EN COMPAGNIE; inkoop en ontvang in consignatie van granen mitsgaders vasten handel in teer, pik, matten, zeildoek, steenkolen, slijp en molensteenen e.d.  

Uit de Dordrechtse courant: (uitvoeriger)

Etienne Jean de Court van Valkenswaard, zeehandelaar, Jean de Court van s-Gravemoer, zeehandelaar, en Johannes Pompejus Boudewijn Onderwater, particulier, vennootschap Firma DE COURT EN COMPAGNIE; inkoop en ontvang in consignatie van granen mitsgaders vasten handel in teer, pik, matten, zeildoek, steenkolen, slijp en molensteenen e.d.; vennoot J.P.B. Onderwater;  bron: Dordrechtsche courant 25-9-1841

Moeder: Henriette Wilkens, geboren 08-03-1854

Zijn zuster: Wien, geboren als Henriette Boudewina op 16 februari 1876. Henk werd geboren als Hendrik Theodorus op 6 augustus 1877 in Dordrecht. Bijna twee jaar later, op 18 mei 1879, werd zijn zuster Nel geboren als Geertruij Cornelia.

Zijn leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:
1 Zus Geertruij Cornelia, roepnaam Nel geboren (18-05-1879)
2 Grootmoeder Johanna Henrietta Margaretha overleden (16-06-1880)
5 Tante Arnoldina Johanna trouwde met Cornelis Hanegraeff (24-05-1883)
12 Tante Johana Heijlina overleden (30-06-1890)
14 Oom Hendrik Theodorus trouwde met Catharina Albertina Havelaar (28-01-1892)
15 Oom Frans Adriaan trouwde met Phippina Hendrika Wapperom (21-01-1893)
16 Rotterdamse academie voor Beeldende Kunsten (1893)
18 Grootmoeder Geertruy Cornelia overleden (06-08-1895)
18 Zus Henriette Boudewina trouwde met Karel Lotsij (29-07-1896)
19 Parijs: Académie Julian (1896 – 1900)
19 Nicht Karla geboren (25-05-1897)
21 Nicht Jetty geboren (02-07-1899)
23 of 24 Brugge (1901)
24 Heeze, Volendam, Dordrecht
24 Nicht Jetty overleden (16-01-1902) – Expositie in Katwijk: Kunst, visserij en handel (1902)
25  expositie Amsterdam (1903) met Kantwerksters te Brugge en Moeder en kind
25 Nicht Jet geboren (05-04-1903)
25 Schreef zich in in de gemeente Laren op 5 juni 1903 en werd lid van de club van tien (1903) (kaart uit Blaricum 5 maart 1903)
25 Grootvader Hendrik Theodorus overleden (30-04-1903)
26 Won Willinck van Collen prijs met schilderij Oude Vrouw (ca 14 april 1904). Dit schilderij kwam via een verloting terecht bij notaris Miseroy te Amsterdam – wereldtentoonstelling St Louis (Missouri): hier werd een groot Laren’s binnenhuis-schilderij (125 bij 152) bekroond met een zilveren medaille (1904)
27  Overleden

Bij zijn ouders thuis maakte hij op 8 mei 1905, een einde aan zijn leven. In de overlijdensakte staat als tijd genoemd half 9 voormiddags (‘s ochtends).
De kleinzoon van Dolf en Nel, Boudewijn Elise Chabot, vertelde me dat zijn vader hem vertelde dat hij hiervoor een revolver heeft gebruikt. Zou hij die al gedurende zijn ziekbed bij de hand hebben gehad? Of heeft hij een vriend erom gevraagd? Gerrit Willem van Blaaderen, die hem nog schilderde?

Zijn vriend Gerrit Van Blaaderen schilderde hem kort tevoren op zijn ziekbed:  

De foto’s geven een indruk van zijn leven. De enorme hoeveelheid en de kwaliteit van zijn kunstwerken hebben mogelijk het uiterste van hem gevergd. In april, korte tijd voor zijn overlijden, uit zijn vriend Roland de Larij zijn bezorgdheid en schrijft hem onder andere “En nu ontmoette ik je papa die mij vertelde dat je door veel werken en slecht voor je lichaam te zorgen je wat overspannen had.

Hij was geliefd bij familie en vrienden, wat ook spreekt uit deze brief. Lees meer brieven die Nel bewaarde van zijn vrienden en ook vele van hem aan haar zelf gericht. 

v H (?) schrijft over zijn laatste half jaar ( Bron: Krantebericht)
Hij werkte onafgebroken, niettegenstaande zijn sterke geest voortdurend met een zwak en gebrekkig lichaam had te worstelen. Hij zag zijn arbeid het vorig jaar bekroond met de Willink van Collenprijs op Arti, met de zilveren medaille van St. Louis en goede bestellingen van kunstkopers. Teneinde zich in een andere omgeving wat te verfrissen, trok hij deze winter met met Joop Dooyewaard naar Nunspeet, waar hun beider vriend Briët woont. Daar werd hij ongesteld. Na een verblijf te Dordrecht in de ouderlijke woning, ging hij op advies van de dokter met zijn moeder naar Wiesbaden, vanwaar hij pas was teruggekeerd, toen de dood een einde aan dit zo veelbelovende leven maakte. De Laarder schilderskolonie treurt met de familie en de vele vrienden om het te vroege verlies van de begaafde jonge collega, die zij innig liefhadden om zijn vele goede eigenschappen als mens en als kunstbroeder. 

Uit de brieven:

  • Vrienden/kunstschilders Van Blaaderen en Schulman waarschuwden hem voor Preijer, die zijn werk verkocht in Amerika. “Laat hij het je niet te mooi of te lekker voorspiegelen zodat jij je misschien door een contract zou verbinden” (4 maart 1905)
  • Zijn zus Nel verloofde zich begin 1905 (brief 21 maart 1905; en nogmaals op 12 juni 1905, een jaar later gevolgd door huwelijk op 20 juni 1906 met Adolphe Chabot)
  • April 1905: Vriend/kunstschilder Roland Larij schreef hem omdat hij gehoord heeft dat Henk op non actief is gesteld vanwege overspannenheid. “Misschien is alles een beetje te vlot gegaan”
  • In deze tijd (onder) trouwden een paar van zijn vrienden, vaak met welgestelde dames, zoals van Blaaderen (huwelijk 1905 met Riet Hoogendijk) en Jacques Snoeck (huw 18 jan 1906 met Lucie Broedelet). In zijn brieven aan Nel schreef hij niet over zijn eigen liefdesleven. Nel en hij hadden een bijzondere broer-zus relatie, getuige de correspondentie en ook de herinnering van de enige zoon van Nel (herinnering van kleinzoon van Nel).

Hij heeft in korte tijd enorm veel geschilderd:  53 schilderijen en gouaches,  ca 60 tekeningen en meer dan 100 schetsen (voor deze site maakten we een selectie) .