Zijn vader Boudewijn de Court Onderwater

Geboren te Dordrecht op 23-04-1845, overleden te Dordrecht op 12-10-1916

Henks vader Boudewijn speelde cello en accordion, tekende en schilderde en was lid van kunstenaarsvereniging Pictura.
Van beroep: Heer van Valkenswaard en Waelre; vice consul van Denemarken te Dordrecht.
Lid firmant De Court en Co. Een handelsmaatschappij in granen (in consignatie) en vaste handel in teer, pik, matten, zeildoek, steenkolen, slijp en molenstenen e.d.
Vader was actief bij de schutterij te Dordrecht, eerst als kapitein, in 1892 gepromoveerd tot majoor commandant van het 11e bataljon.
Op 24-jarige leeftijd vroeg hij naamswijziging aan. Hij wilde de achternaam van zijn moeder “De Court” voor zijn achternaam Onderwater. Dit was een adellijke achternaam, sinds haar grootvader Henri Francois in 1817 in de adelstand werd verheven. Diens zoon Etienne Jean en zijn vrouw kregen 6 dochters en geen zoon. De naam de Court zou uitsterven. Dat wilden Boudewijn en één broer van hem, Henri Francois, voorkomen door de naam De Court erbij te kopen.
Hij woonde met zijn gezin aan de Binnen Kalkhaven 29 te Dordrecht.

Functies
Functies: Heer van Valkenswaard en Waelre; vice consul van Denemarken te Dordrecht. Lid firmant De Court en Co.


Zijn vader Johannes Pompejus Boudewijn Onderwater was één van de drie vennoten in de firma De Court en Compagnie, een import- en exporthandel. De andere twee waren: Etienne Jean de Court van Valkenswaard, zeehandelaar en  Jean de Court van s-Gravemoer, zeehandelaar. Zijn vader was vennoot als zijnde “particulier”.
Inkoop en ontvang in consignatie van granen mitsgaders vasten handel in teer, pik, matten, zeildoek, steenkolen, slijp en molensteenen e.d. Deze vermelding stond in de Dordrechtsche courant van 25-9-1841. De Court & Co was al ouder, getuige de foto hierboven uit 1795. 

1855 - 1857

1855-1857: Deze tekeningen zijn zeer waarschijnlijk van zijn vader Boudewijn. De tekeningen dateren uit 1855, 1856 en 1857.
Boudewijn was toen slechts 10 à 12 jaar oud. Tot 1869 heette hij B. Onderwater. Ze zijn ondertekend met B. Onderwater, in het zelfde handschrift dat Boudewijn later gebruikte.
In 1864, nog geen 10 jaar later werd hij lid van het tekengenootschap Pictura te Dordrecht.

1869 - 1877

1869, 31 mei. Naamswijziging (De Court Onderwater ipv Onderwater) bij KB. 31-05-1869, hij was toen 24 jaar. Zijn moeder kwam uit een adellijke tak (haar grootvader Henri Francois werd in 1817 in de adelstand verheven).

1875, 15 april: trouwde met Henriette Wilkens. Boudewijn was toen 29 jaar oud. Hij woonde met zijn gezin aan de Binnen Kalkhaven 29 te Dordrecht.

15-4-1875, trouwfoto?

1876, 16 feb. Dochter Henriette Boudewina (Wien)  werd geboren.
1876, 1 mei, Dordrechtse courant: vennootschap firma de Court & Co (ik kan er weinig over vinden)
1876, 3 nov.: zijn vader overleden

1877 tot en met 1881
1877, 6 aug. Zoon Hendrik Theodorus geboren (Henk)
1877, 22 augustus: schietwedstrijd. 1e prijs voor schieten met pistool

1879, 18 mei dochter Geertruy Cornelia (Nel) geboren

1879, 6 juli: eervol ontslag verleend als 1e luitenant, op eigen verzoek

1879, 14 juli: Internationale tentoonstelling van honden, Rotterdam. Boudewijn won 3e prijs voor rassen in het programma niet genoemd.

1879, 30 aug. Berichtje in Rotterdamsch Nieuwsblad over een schietwedstrijd, waar Boudewijn ook aan deelnam.
1881, 29 aug. Rotterdamsch Nieuwsblad, over schietwedstrijd, met vaste schijf.

1889 vakantie Kreuznach, 1892: promotie tot majoor-commandant van het 11e bataljon
1886: met het gezin en schoonzus naar zijn broer Frans, die in de buitenplaats Dubbelstein woonde, bij Dubbeldam.

1889: met gezin op vakantie naar Kreuznach

 

1892, 28 mei, Nederlandsche staatscourant: Boudewijn, vroeger kapitein bij de dienstdoende schutterij te Dordrecht, werd bevorderd tot majoor-commandant van het 11e bataljon.

1894 of eerder: schilderen bij Pictura en 1895: expositie
1894, (of eerder) Foto van Teken en schilderles naar twee modellen bij Pictura

uiterlijk 1894, Pictura
1895 16 Nov -16 Dec 1895 Tentoonstelling Pictura
boerenhoeve
Boerenhoeve
31. Haven te Zutphen
32. Boerenwoning te Dubbeldam.
Ongesigneerd. Mogelijk was dit de Boerenwoning te Dubbeldam?
Niet gedateerd
Zelfportret,1895
Zelfportret?
In de familie is een niet-ondertekend portret bewaard gebleven, dat op hem lijkt. Zou hij het zelf geschilderd hebben?

1895, 23-12, Den Bosch, provinciale noordbrabantse en ‘s hertogenbossche courant,  expositie Pictura

vanaf 1896: Ook Henk en Nel gingen het huis uit

1896, 7 april, Rotterdams nieuwsblad. Boudewijn schonk diergaarde Blijdorp een Javaans aapje:

Een paar weken later, op 22 april vertrokken zijn jongste kinderen Henk en Nel naar Parijs, Henk voor zijn opleiding tot kunstschilder, Nel naar kostschool om Frans te leren.
Uit een gedicht ter ere van de 80e verjaardag van Nel weten we dat ze de apen in huis hebben gehad en ook een jonge zeehond!
Een paar regels uit het gedicht:
Toen U zo’n jaar of 10 was, had U Kees en Kitty, de apen,
die zaten bij voorkeur op de bovenste gordijnroe te slapen,
en lieten hun plasjes naar beneden lopen.
Daarnaast had Opa nog een zeehond weten te kopen,
Die werd met een zuigfles opgevoed
En door Wien Henk en Nel zorgvuldig gehoed.

Dit gedicht gaat verder over het reizen per wagen met 4 bokken naar Dubbeldam.

kar met geiten
Geitenkar

U reed in een wagen met 4 bokken, waaronder 2 witten
Op de foto’s kan je broer Henk nog op de bok zien zitten.
Ze reden dan naar Dubbeldam,
Ze speelden op vlotten en lachtten zich lam

1896, 29 juli: zijn dochter Wien trouwde met Karel Lotsij
1896, 24 november, in diverse kranten: Schutterij-officier te Parijs. Het originele bericht is niet meer te vinden. Blijkbaar was Boudewijn gearresteerd in Parijs, op het Place de la Concorde temidden van een groep Parijzenaars, die bijeen was vanwege de Russische feesten ivm de komst va de Russische tsaar. Hij werd gearresteerd omdat hij zijn schutter-officiers kledij droeg, dat bovendien versleten was. Alle kranten sprake schande! Boudewijn verdedigde zich eveneens in alle kranten.

Van 16 sept. 1896 tot 1 februari 1897 verbleven Boudewijn, zijn vrouw en Nel in Parijs, nadat zij Henk hiernaartoe hadden vergezeld.

1897: tekening in Parijs
Het handschrift (bovenaan: “Onze Amsterdamse jood te parijs, 1897” is duidelijk dat van hem en niet van zoon Henk!


1897: eerste kleindochter geboren, brand in een door hem verpachte boerderij, schietwedstrijden, tweede kleindochter overleden
1897, 25 mei: zijn eerste kleindochter, Karla geboren
1899, 3-1: Grote brand in Middelhoeve, dat in bezit was van Boudewijn.

Misschien is het de boerderij die hij schilderde?

1899, 2 juli: 2e kleindochter Jetty geboren
1900, 10 juli, Loosduinen. Boudewijn won 1e prijs in schietwedstrijd met revolver 2e categorie

1902, 16 jan.: kleindochter Jetty overleden, 2,5 jaar oud, na nier herkende blindedarmontsteking

vanaf december 1904-1916: Jan Veth tekende Boudewijn; zelfportret mogelijk ook uit 1904?; 1905: zelfdoding Henk; 1906: huwelijk Nel; geboorte kleinkinderen

1904, Jan Veth tekende zijn portret:

Zelfportret,1895
Zelfportret?

In zijn brieven aan Nel en aan zijn ouders schreef Henk niet over het werk van zijn vader. Voelde hij zijn vader als een concurrent? Het was toevallig dat we dit zelfportret en het eerdere werk van Boudewijn (1855-1857) ontdekten.
1905, 8 mei: zoon Henk maakte een einde aan zijn leven, met een revolver
1906, 20 juni: dochter Nel trouwde met Dolf Chabot

1907, 4 maart: kleindochter Nel geboren (dochter van Wien en Karel)
1910, 29 april, kleinzoon Henk geboren (zoon van Nel en Dolf)
1913, 30 sept.: kleindochter Wol geboren (dochter van Wien en Karel)
1916, 27 sept. Hij schonk genealogische en heraldieke bescheiden aan de gemeente Dordrecht.

1916, 12 oktober: Boudewijn overleden, op 71 jarige leeftijd