1916-09-27 schenking genealogische en heraldieke bescheiden