Schilderij: vrouw veegt as bij elkaar, voor de haard,

Een familielid vond het schilderij in het huis van haar overleden moeder, in Portugal. Haar moeder was een kleindochter van Henk’s zuster Nel.

Dit (kleine) schilderij is mogelijk een voorstudie van dit grotere werk, dat we al kennen:

bij de haard