1897-04-11 brief met tekening reis

Henk en Nel uit Parijs naar Dordt komende, geen weg wetende, huilende in een verkeerde trein stappende. Eén dag te laat aankomen. 27 juli!!
Zie brief 22 april 1897