We zochten en vonden op internet de tentoonstellingen waar hij aan deelnam. Uit correspondentie weten we ook dat kunsthandelaar A. Preijer zijn werk goed verkocht in Amerika. Klik op de afbeelding, vaak staat er nog meer informatie onderaan.

We plaatsten de schilderijen bij elkaar, de tekeningen en de schetsen. Daarnaast deelden we het in op thema: (zelf)portretten, portretten, gezin, binnenshuis interieurs, buitenshuis en grafisch werk.

We hebben goed in beeld welk schilderij in welk museum hangt en vooral bij wie het thuis hangt, soms hebben we alleen een foto van een veilinghuis. Overzicht

1901, 1 mei: Salon des artistes, Parijs   

Garde malade: Henk de CO nam in 1901 deel aan een Salon in Parijs, zie: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207012d.r=Catalogue%20illustre%20du%20Salon,%201879-1914.langFR en zoek links in de table de matieres zijn naam.

 Garde malade (zorgen voor de zieke). Gallica.bnf.fr

1902: Katwijk aan zee: ‘Schilderijen Tentoonstelling van Hollandsche Meesters’ tijdens de ‘Nederlandsche Visscherij- en Schilderijen-Tentoonstelling’ van 3 juli tot en met 30 september 1902.

Gezocht:  met ongekunsteld gevoel getekende ” Volendammer Visscher”, vreedzaam zijn pijpje rokend, en geplaatst in een mooi grijs en blank gehouden omgeving van scheepsbedrijf: een beschaafde en boeiende aquarel. (aldus de recensie, zie hiernaast)

1902-11-07 Volendammer_Visscher

recensie Volendammer Visscher

1903: Amsterdam, waarschijnlijk georganiseerd door Arti et Amicitiae. Was dit misschien ook een schilderswedstrijd om de Willink van Collenprijs?

De kantwerksters

Kantwerksters te Brugge

moeder met kind

Moeder en kind (we weten niet zeker of dit schilderij met de naam “moeder en kind” hetzelfde is als het schilderij waarmee Henk deelnam aan de expositie)

1904, Rotterdam, kunsthandel Oldenzeel organiseerde een tentoonstelling van schilderijen en teekeningen der Gooische Club De Tien (1904)

de club van 10

1904 expositie Oldenzeel Rotterdam

april 1904: Amsterdam. Prijs in Willink van Collen wedstrijd. Dit betreft een jaarlijkse wedstrijd, georganiseerd door Arti et Amicitiae,  voor alle Nederlandsche kunstenaars, binnen het Rijk metterwoon gevestigd en den ouderdom van 30 jaren nog niet bereikt hebbende”.[2] Later werd de leeftijd opgetrokken naar 35 jaar. De schilderstukken moesten ongesigneerd worden ingeleverd en werden anoniem beoordeeld. Er werd door de jury een eerste prijs toegekend, een premie en soms een accessit (eervolle vermelding).

voorstudie Oude Vrouw

voorstudie Oude Vrouw/Larense vrouw

Henk wint de rpijs met zijn “”Larensche vrouw”, samen met HJ Wolter en H. Luns.
Enkhuizen, 14 april 1904 Op 28 december 1904 wordt dit werk verloot door Art et Amicitia, het bedrag is bestemd voor een jonge kunstenaar. Miseroy koopt het. Verloting_1904

1904: 14e wereldtentoonstelling St Louis (Missouri) 30/04/1904 – 01/12/1904: zilveren medaille, gekregen in 1905

Larens binnenhuis

museum Dordrecht olieverf op doek, 126 x 152,5 cm schenking familie De Court Onderwater, 1905 In 1905 bekroond met een zilveren medaille op de wereldtentoonstelling in St Louis (Missouri). Zijn ouders schonken het in 1905 aan het Dordrechts museum. Daarna bekleedde het daar jarenlang een ereplaats in de Haagse Schoolzaal.

1955-08-05_over_hdco_50jaar_na_overlijden

Dordrechts NIeuwsblad, 8 mei 1955: 50 jaar na overlijden Henk

1905, feb. Dordrecht, mogelijk heeft werk met interieurs gehangen in een kunsthandel. 

interieur werkplaats

Boerin schilt aardappels

melkgietend meisje

31 x 38 cm Olieverf op doek, gesigneerd. Voorzien van rijkversierde oorspronkelijke lijst. Prijsklasse: € 1.000 – 5.000

 

 

 

recensie nieuws van de dag 23-02-1905

Ik heb 3 schilderijen gezocht met pannen en potjes, dit zou van toepassing kunnen zijn op de schilderijen die de recensent zag. 

 

1905: Luik, 15e wereld tentoonstelling. (27 april – 6 november; hier heeft hij niet aan deelgenomen, was het wel van plan)

Hij had het schilderij Oude vrouw weer willen insturen, maar de eigenaar, notaris Miseroy, wilde het niet zo lang uitlenen. 
1905-03-03 Amsterdam: : Notaris Miseroy over tentoonstelling: hij wil schilderij Oude Vrouw niet afstaan;

1938: 1e prijs: (posthuum) kunstzaal Hamdorff te Laren: Werk van overleden Gooische Meesters

voorstudie Oude Vrouw

voorstudie Oude Vrouw/Larense vrouw

In 1938 is het voor deze expositie uitgeleend door mevr. Miseroy, zijn dochter (zie opmerking in boekje over deze expositie)