Op zoek

We zijn nog op zoek naar:

 • Oude vrouw, schilderij:
  We kennen wel het schilderij met de voorstudie (in kleur), maar niet het echte (zwartwit foto), waarmee hij de Willink Van Collenprijs won.
 • Le Biginage a Bruges, Belgium. Gouache. Helaas, we hebben hier nog geen beeld bij.
  Mogelijk lijkt het hier op:
  markt, Henk de CO?

  Title Le Biginage a Bruges, Belgium
  Medium Painting
  Size Height 31.5 in.; Width 44.1 in. / Height 80 cm.; Width 112 cm.
  Misc. Signed
  Sale of Christie’s Amsterdam: Wednesday, October 30, 1991 [Lot 00125] 19th Century European Pictures, Watercolours, Drawings, and Pastels
  Estimate 2,000 – 3,000 GLDR
  ?
  Sold For Bought In

We zoeken ook nog schilderijen met als titel:

 • Voor den spiegel, met de recensie: “Voor den spiegel” alsvolgt:  “Het van kleur zo deftigen figuurstuk, als fluweel zo diep is het zwart van rok en jak dezer boerenvrouw voor den spiegel in haar eenvoudige wooning met den witten wand, welke, rijp van toon, prachtig samenstemt met het zwart.”
  Of zou dat deze zijn:
 • Marretje: een portret, de kleur ervan is uitmuntend, en het kwijnende in den melancholieken kop is wonderwel uitgedrukt.
 • Laarder meisje, een portret: schilderij

Op de foto’s van zijn atelier staan ook nog een paar ons onbekende schilderijen, die mogelijk een foto zijn of werk van een andere schilder. Soms herkenden we het werk, zie dit berichtje hierover
Atelier 1:

atelier01
atelier na 1901
schilderijen in atelier 1

Atelier 2:
atelier03

schilderijen in atelier 2; met Naakte vrouw, die ons wel bekend is

Atelier 3:
atelier02

schilderijen in atelier 3 (met veel ons bekende schilderijen: Larens binnenhuis; Moeder en kind; Zwanger meisje met poes; Meisje met verstelwerk)
16-atelier
Parijs
2 schilderijen